Betlejemskie Światło Pokoju u Prymasa

Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekazali w dniu 16.12.2002 prymasowi Polski kardynałowi Józefowi Glempowi Betlejemskie Światło Pokoju, które zostało przywiezione z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Naczelnik ZHP harcmistrz Wiesław Maślanka zaznaczył, że „harcerstwo to nie tylko wezwanie do poszanowania świata wartości, ale także do działania, do służby”. – I to światło ma nas przygotować do tej służby w naszym środowisku – powiedział.
Nawiązując do hasła tegorocznej akcji Betlejemskiego Światła Pokoju, „Bądźcie świadkami Bożego miłosierdzia”, Maślanka przypomniał, że harcerze przynosząc Światło przychodzą z tym hasłem do naszych domów, szkół, świątyń, szpitali, domów dziecka.

Prymas dziękując harcerzom za przyniesione światło podkreślił, że zostało ono przyniesione z tych miejsc, które są dziś bardzo uważnie obserwowane ze względu na niepokój, na nieład, na brak miłości, na nienawiść, na zatwardziałość serc. – I dlatego przyjęcie Światła Betlejemskiego ma niezwykłe znaczenie. Światło to ma przenikać ciemności – mówił.

Wezwał harcerzy, aby szli ku prawdziwemu światłu, jakim jest Duch Święty.