XXI Manewry Techniczno-Obronne 2002

XXI Manewry Techniczno-Obronne 2002

Nowy Młyn 2002, 4-6.X.2002

W programie XXI Manewrów Techniczno-Obronnych między innymi: strzelanie sportowe, wielogodzinna gra terenowa, wielobój ratowniczo-medyczny, imprezy towarzyszące: pokazy, szkolenia, giełda sprzętu (zabierzcie to co chcecie wymienić lub sprzedać np. sprzęt harcerski, turystyczny i demobil), Demobil U.S.Army RANGER z Białegostoku, kącik kolekcjonera (kupno – sprzedaż – wymiana: plakietki, medale, orły), prezentacja Grupa Rekonstrukcji Historycznej okresu Wojny w Wietnamie!

Organizator: 62 Harcerski Klub POL-SURVIVAL Liga Obrony Kraju

Instruktorzy Komendy Hufca ZHP w Łomży

Termin i miejsce:

Manewry rozpoczną się 4.X.2002 r. (piątek) o godz. 1200 przed budynkiem Domu Harcerza, w Łomży przy ul. Polowej 11a. (Dla uczestników zamiejscowych istnieje możliwość noclegu z czwartku na piątek w Domu Harcerza – oczywiście po wcześniejszych uzgodnieniach z organizatorem).

Manewry będą odbywały się w okolicach Łomży i na terenie Harcerskiej Bazy Letniej w Nowym Młynie k. Miastkowa.

Założenia ogólne:

XXI MTO są propozycją dla drużyn harcerskich, grup survivalowych, klas wojskowych, militarystów i wszystkich zainteresowanych sportami obronnymi. Opierają się na ideałach braterstwa, służby. Stanowią praktyczny sprawdzian umiejętności harcerskich i technicznych oraz zgrania startujących zespołów.

Zasady uczestnictwa:

W XXI MTO uczestniczyć mogą zastępy (patrole) liczące od 5 do 10 osób + pełnoletni opiekun.

Wyposażenie:

Każdy z zastępów (patroli) powinien posiadać kompletne umundurowanie harcerskie (harcerze) i polowe, prowiant na 3 dni, osprzęt saperski (toporek, saperka), kompletną apteczkę, busolę, sprzęt do wykreślania na mapie, latarki, wyposażenie osobiste dostosowane do każdych warunków atmosferycznych.

Zgłoszenia i wpisowe:

Zgłoszenia należy kierować do 62 HKPS w Łomży, ul. Polowa 11a lub do drużynowego: Mirosław Walczyk (Łomża, ul. Reymonta 2/28 tel.: 0604-281-036) do 27.IX.2002 r. W tym też terminie należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 15 zł od osoby.

Po przekroczeniu terminu zgłoszeń wpisowe wynosi 25 zł.

Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę zastępu (patrolu); imię, nazwisko, i podpis opiekuna; nazwiska uczestników oraz daty urodzenia; adres (telefon) kontaktowy, potwierdzenie jednostki nadrzędnej oraz numer polisy ubezpieczeniowej.

W ramach wpisowego uczestnikom przysługuje:

Znaczek XXI MTO, zakwaterowanie w namiotach 10 osobowych (kanadyjka + materac + koc), dyplom uczestnictwa, nagrody dla najlepszych, jeden ciepły posiłek, herbata, ciekawy program, transport na miejsce manewrów.

Obowiązki uczestników:

Przestrzeganie Prawa Harcerskiego, przestrzeganie regulaminu MTO, wykonywanie poleceń Komendy i Obsługi MTO.

Uwaga!!! Komenda XXI MTO zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Informacje i zgłoszenia

Drużynowy Mirosław Walczyk

62 Harcerski Klub POL-SURVIVAL

ul. Polowa 11a

18-400 Łomża

tel. (0-86) 216-41-97

tel. 604-28-10-36

Szczegółowy program MTO uczestnicy otrzymają na starcie imprezy.

ZAPRASZAMY!!!