ZWIADOWCA ***

1. W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony.2. Przeprowadził/a zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń.2. Nawiązał/a łączność za pomocą radia CB, przekazał/a informacje zdobyte podczas zwiadu. 3. Przeprowadził/a w zastępie (drużynie) szkolenie z

Czytaj dalej...

SPORTOWIEC *

1. Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił/a nazwiska swoich ulubionych sportowców.2. Codziennie wykonuje poranną gimnastykę.3. Zademonstrował/a swój zestaw ćwiczeń treningowych.4. Zorganizował/a spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował/a film o życiu sportowców.

Czytaj dalej...

Chwat ***

Słowo ?chwat? jest złożone z pierwszych liter następujących cech charakteru:C ? cnota (postępowanie zgodne z zasadami moralnymi), H ? hart (wytrwałość wobec przeciwności losu), W ? wola (siła woli, umiejętność konsekwentnego dążenia do celu), A ? altruizm (poświęcanie swoich talentów

Czytaj dalej...

Bibliofil ***

1. Zgromadziła/ił własny księgozbiór i prowadzi jego katalog rzeczowy.2. Wykonała/ał ekslibris do biblioteki domowej, szkolnej lub publicznej.3. Urządziła/ił w drużynie wystawę ciekawych książek, prezentując na niej także własne zbiory.4. Urządziła/ił w szkole lub szczepie wieczór wspólnego czytania wybranej książki.5. Nawiązała/ał

Czytaj dalej...