HIGIENISTA/HIGIENISTKA *

1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną.2. Zabezpieczył/a się przed przeziębieniem, odmrożeniem.3. Zaradził/a w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę.4. Zmierzył/a temperaturę, wie jaka jest

Czytaj dalej...

Piastunka/piastun **

1. Systematycznie opiekowała/ał się młodszym dzieckiem (rodzeństwem, dzieckiem sąsiadów) przez dłuższy okres ( miesiąc, wakacje):-przygotowała/ał odpowiednie posiłki – wyprowadzała/ał na spacer w odpowiednim ubraniu-myła/ył i kładła/ał do snu-zapewniała/ał bezpieczną zabawę-pomagała/ał w nauce (w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym).2.

Czytaj dalej...

Botanik ***

1. Przedstawiła/ił na zbiórce drużyny wybrane gatunki roślin występujących na świecie, zagrożonych wyginięciem (?czerwona księga?).2. Opowiedziała/ał w drużynie o interesujących roślinach występujących w rezerwacie lub parku narodowym w swojej okolicy.3. Przedstawiła/ił zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne

Czytaj dalej...