KUCHMISTRZ?KUCHMISTRZYNI ***

1. Rozplanował/a i urządził/a blok kuchenny na obozie drużyny lub kilkudniowym biwaku.
2. Kierował/a co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie drużyny lub na biwaku: układając jadłospisy, gotując każdego dnia inną zupę, przygotowując dania mięsne i jarskie.
3. Poznał/a zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych.
4. Ułożył/a wybraną dietę: (np.: niskokaloryczną, dla cukrzyków) oraz wyliczył/a podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety.
5. Przygotował/a młodszych do próby na sprawność ?kuchcika?.

ŁĄCZNIK?ŁĄCZNICZKA **

1. Znalazł/a w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.
2. Obsługując centralkę telefoniczną, utrzymał/a łączność w terenie.
3. Wykonał/a przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse?a.
4. Opracował/a własny szyfr dla zastępu (drużyny).

BADACZ?BADACZKA ***

1. Wykazał/a się zainteresowaniami w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.).
2. W interesujący sposób przedstawił/a dziedzinę swoich zainteresowań.
3. Spopularyzował/a w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie historyczne (społeczne) wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości.
4. Zorganizował/a młodzieżową debatę naukową na wybrany przez siebie temat.

KOMPUTEROWIEC *

1. Wykonał/a podstawowe czynności na komputerze:
– napisał/a tekst w edytorze tekstu
– korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał/a prosty arkusz realizujący podstawowe operacje np. sumowanie komórek
– napisał/a i wysłał/a wiadomość pocztą elektroniczną.
2. Zebrał/a biblioteczkę informatyczną i przygotował/a do wykorzystania w drużynie.
3. Znalazł/a podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.
4. Zainstalował/a w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował/a go do własnych potrzeb.
5. Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.

Organizatorka nauki/ organizator nauki *

1. Opracowała/ał tygodniowy rozkład zajęć, uwzględniła/ił w nim wszystko, czym się zajmuje w poszczególne dni (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, obowiązki domowe, czas odpoczynku).
2. Zorganizowała/ał sobie miejsce do nauki w domu (pokój, oświetlenie, ustawienie krzesła itp.).
3. Przedstawiła/ił kolegom zestaw ćwiczeń odprężających, stosowanych podczas przerw.
4. Dowiedziała/ał się, w jakich zajęciach pozalekcyjnych i na jakich zasadach można brać udział w szkole, okolicznych klubach lub domach kultury i przedstawiła/ał to na zbiórce zastępu. Zrobiła/ił mapkę okolicy lub dzielnicy, z informacją gdzie odbywają się jakieś zajęcia pozalekcyjne.
5. Dowiedziała/ał się, jakie czasopisma popularno-naukowe są dostępne na rynku, zastanowiła/ał się, które są przeznaczone dla niego, przeczytała/ał jeden wybrany numer i zaprezentowała/ał zastępowi najciekawszy artykuł w dowolnej formie, zwracając uwagę na różne możliwości poszerzania wiedzy.

Przewodniczka po rynku pracy/przewodnik po rynku pracy ? mistrzowska

1. Systematycznie prowadzi szkolenia dla swojego środowiska harcerskiego /klasy na temat przygotowania do podjęcia pierwszej pracy.
2. Współpracuje z lokalnym Urzędem Pracy w celu aktualizowania bazy ofert pracy i systematycznego przedstawiania jej w hufcu (np. gazetka, tablica ogłoszeń).
3. Opracowała/ał młodzieżowy poradnik dotyczący przygotowania podjęcia pierwszej pracy.
4. Zapoznała/ał się z możliwościami podejmowania przez młodzież pracy za granicą, wie, jakie firmy zajmują się tym. Przedstawiła/ił propozycje w hufcu.

Mistrzyni ognisk/mistrz ognisk ***

1. Nauczyła/ył się rozpoznać różne gatunki drewna, dowiedziała/ał się, czym się charakteryzują i w jaki sposób się palą.
2. Wygłosiła/ił gawędę na temat ognia i zasad zachowania się przy ognisku harcerskim.
3. Przygotowała/ał strażników ognia do pełnienia obowiązków przy ognisku.
4. Poznała/ał różne rodzaje stosów ogniskowych, nauczyła/ył się układać je.
5. Nauczyła/ył się rozpalać ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych(wiatr, deszcz, śnieg).

Mężny **

Przez 7 dni od przystąpienia do próby (po otrzymaniu od opiekuna, drużynowego listu otwierającego próbę) w tajemnicy przed innymi, podjęła/ął walkę z wadą, słabością, kompleksem, który w szczególny sposób komplikuje jej/mu współżycie z innymi ludźmi, np. kłótliwość, zarozumiałość, nietolerancja, nieśmiałość, spóźnianie się, nierzetelność.
Sprawność przyznaje drużyna po wysłuchaniu relacji z przebiegu próby, jej ocenie i wniosku harcerki/harcerza o przyznanie sprawności.

Bibliotekarka/bibliotekarz **


1. Prowadziła/ił w czasie próby bibliotekę drużyny (szczepu) lub obozu.
2. W czasie dyżurów w bibliotece szkolnej lub publicznej sprawnie posługiwała/ał się katalogiem książek. Przygotowała/ał dla instruktora lub harcerza materiały przydatne do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych na określony temat.
3. Zorganizowała/ał wieczór literacki lub kiermasz książki w drużynie, szkole, w domu kultury.
4. Zorganizowała/ał w szczepie lub w swojej szkole kiermasz używanych podręczników.

Tancerka/tancerz *

1. Poprowadziła/ił kilka pląsów lub zabaw z muzyką na zbiórce zastępu.
2. Zatańczyła/ył publicznie wybrany taniec narodowy i ludowy, towarzyski, dyskotekowy.
3. Nauczyła/ył tańczyć wybrany taniec młodszych w zastępie lub drużynie.
4. Zaimprowizowała/ał ruchy taneczne do melodii.