FINANSISTA ***

1. Opracował/a plan finansowy drużyny na rok harcerski i przedstawił/a swoją koncepcję radzie drużyny.2. Przygotował/a i zrealizował/a projekt mający na celu zachęcenie do oszczędzania.3. Zarządzał/a finansami biwaku drużyny:– przygotował/a preliminarz– właściwie rozliczył/a wydatki.4. Przedstawił/a młodszym sposoby oszczędzania i gospodarowania własnymi

Czytaj dalej...

OLIMPIJCZYK ***

1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem.2. Uczestniczył/a w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki. 3. Spopularyzował/a ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie).4. Reprezentował/a szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do

Czytaj dalej...

Znawczyni obrzędów i zwyczajów drużyny/znawca obrzędów i zwyczajów drużyny *

1. Poznała/ał znaczenie słów: zwyczaje i obrzędy.2. Poznała/ał historię swojej drużyny.3. Dotarła/ał do kroniki lub kronik drużyny, przeczytała/ał je.4. Przeprowadziła/ił wywiad z przybocznym lub z drużynowym dotyczący zwyczajów w drużynie. Pozyskane informacje przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.5. Poznała/ał harcerskie piosenki znane

Czytaj dalej...

Strażniczka Betlejemskiego Światła Pokoju/strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju***

1. Wspólnie z drużyną co rok organizuje zbiórkę, na której zapoznaje zaprzyjaźnioną drużynę z przesłaniem i tradycjami Betlejemskiego Światła Pokoju.2. Zorganizowała/ał udział drużyny w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju do kościołów, urzędów instytucji, placówek opiekuńczych i mieszkańcom.3. Wspólnie z drużyną pomogła/pomógł

Czytaj dalej...

Fotograf **

1. Przedstawiła/ił album zdjęć przez siebie wykonanych.2. Fotografując stosowała/ał odpowiednie filmy i prawidłowe ustawienie aparatu oraz oświetlenia.3. Wykonała/ał portret osoby lub zjawiska przyrody.4. Zorganizowała/ał wystawę fotograficzną w drużynie (szkole, szczepie), wystawiając na niej również swoje prace.5. Wywołała/ał film i wykonała/ał

Czytaj dalej...