Mówię i migam

1. Opanowała/ał język migowy polski w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w życiu codziennym.2. Stale pogłębia znajomość zunifikowanego języka migowego.3. Potrafi porozumieć się swobodnie językiem polskim w sprawach życia codziennego. Rozumie, co do niego mówią i jest rozumiana/ny przez słyszących.4.

Czytaj dalej...

Kowal ***

1. Zna budowę anatomiczną końskiego kopyta.2. Poznała/ał narzędzia kowalskie i nauczyła/ył się nimi posługiwać.3. Nauczyła/ył młodszych harcerzy zasad obchodzenia się z końskimi kopytami podczas podkuwania (rozczyszczanie, zdejmowanie starych podków).4. Podkuła/podkuł samodzielnie dwie nogi konia (pod okiem fachowca!), prawidłowo dobierając rozmiar

Czytaj dalej...

Pocztowiec **

1. Poznała/ał zasady działania poczt harcerskich oraz ich historię.2. Poznała/ał zasady kolekcjonowania zbiorów filatelistycznych.3. Wykonała/ał poprawny projekt techniczny wydawnictw poczty harcerskiej do druku.4. Przygotowała/ał własne zbiory wydawnictw poczty harcerskiej do wystawy na arkuszach wystawienniczych.5. Brała/ał czynny udział w przygotowaniu wystawy.

Czytaj dalej...

Strażak*

1. Zna stopnie PSP oraz stopnie funkcyjnych OSP.2. Wymieni podstawowe przyczyny powstawania pożarów.3. Szybko ubiera się w osobiste uzbrojenie strażaka.4. Zna rodzaje i wyposażenie węży oraz sprzęt do ich obsługi i zasady konserwacji.5. Wspólnie z zastępem budowała/ał linię wężową.

Czytaj dalej...