SANITARIUSZ/SANITARIUSZKA **

1. Poznał/a zasady kompletowania apteczki. Skompletował/a apteczkę osobistą.2. Prawidłowo postąpił/a w przypadku:? krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia,? konieczności unieruchomienia kończyny,? konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych.3. Pełnił/a służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie.4. Prawidłowo sprawdził tętno.

Czytaj dalej...

TECHNIK OBOZOWY **

1. Umiejętnie posługiwał/a się zakonserwowanym przez siebie sprzętem pionierskim przy budowie urządzeń namiotowych.2. Zbudował/a urządzenie obozowe własnego pomysłu, stosując węzły i gwoździe odpowiedniej wielkości.3. Wraz z zastępem rozstawiał/a namioty różnego typu i wielkości.4. Po zakończeniu obozu wraz z zastępem składał/a

Czytaj dalej...

Pomocna dłoń *

1. Opiekowała/ał się młodszym rodzeństwem lub innym dzieckiem pod nieobecność rodziców zapewniając bezpieczeństwo i przygotowując posiłki2. Pomagała/ał rodzicom w organizacji dużego rodzinnego wydarzenia (remont, uroczystość, pakowanie na wakacje).3. Opiekowała/ał się chorym domownikiem lub sąsiadem podając posiłki i lekarstwa, umilając czas.4.

Czytaj dalej...

Młody pielgrzym **

1. Potrafi powiedzieć, jaki jest cel pielgrzymowania.2. Uczestniczyła/ył w dwóch pielgrzymkach harcerskich (pieszych lub autokarowych) od chwili otwarcia próby.3. W czasie pielgrzymki brała/ał czynny udział w rekolekcjach (zaangażowanie w życie grupy, przygotowanie duchowe, przyjęcie sakramentów).4. Opisała/ał swoje doświadczenia pielgrzymkowe i

Czytaj dalej...