LOGISTYK (sprawność mistrzowska)

1. Odpowiadał/a za logistyczne przygotowanie obozu, przeprowadzając zwiad i organizując zaplecze dla obozu, przygotował/a niezbędne dokumenty. 2. Pełnił/a funkcję kwatermistrza/kwatermistrzyni lub zaopatrzeniowca na obozie. 3. Przygotował/a preliminarz i współuczestniczył/a w rozliczeniu obozu. 4. Podsumował/a roczną działalność drużyny/szczepu pod względem organizacyjnym:

Czytaj dalej...

WĘDROWIEC ***

1. Przedstawił/a na zbiórce drużyny najpiękniejsze regiony turystyczne w Polsce. 2. Zorganizował/a dla drużyny wycieczki o różnej tematyce, m.in. krajoznawcze, przyrodnicze, historyczne. 3. W czasie obozów wędrownych zainteresował/a się historią poznawanych miejsc i ludzi tam żyjących.4. Zorganizował/a rajd według opracowanego

Czytaj dalej...

GRAJEK **

1. Nauczył/a się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał/a na nim melodię. 2. Brał/a udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę. 3. Nauczył/a zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego. 4. Zorganizował/a w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.

Czytaj dalej...

Scenografka/scenograf ***

1. Poznała/ał zasady projektowania kostiumów i dekoracji.2. Opracowała/ał scenografię do przedstawienia w sali i w plenerze, opracowała/ał rzuty do scenografii. 3. Zorganizowała/ał wykonanie oraz pokierowała/ał zespołami wykonującymi dekorację wystawy lub innej imprezy kulturalnej w swoim środowisku.4. Wykonała/ał detal scenograficzny wykorzystując

Czytaj dalej...