ROBINSON **

1. Przeprowadził/a w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca. 2. W dowolnej formie udokumentował/a swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.), zaprezentował/a je na zbiórce zastępu.3. Przygotował/a dla zastępu

Czytaj dalej...

JĘZYKOZNAWCA *

1. Wyraża się poprawnie, nauczył/a się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego i poprawnej polszczyzny. 2. Nauczył/a się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.3. W wybranym przez siebie języku obcym nauczył/a się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem

Czytaj dalej...

Historyk rodzinny **

1. Poznała/ał historię swojej rodziny, wykonała/ał wykaz ważnych rodzinnych dat.2. Uporządkowała/ał album rodzinny, opisała/ał zdjęcia, ułożyła/ał je chronologicznie.3. Odtworzyła/ył drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz, korzystając np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych uporządkowała/ał dokumentację i pamiątki rodzinne

Czytaj dalej...

Recytatorka/recytator *

1. Uczestniczyła/ył w pracach koła żywego słowa lub konkursie recytatorskim.2. Zaprezentowała/ał utwory swoich ulubionych autorów na zbiórce zastępu.3. Umiejętnie zinterpretowała/ał nieznany sobie utwór, dobierając barwę głosu, modulację, tempo i rytm.4. Uczestniczyła/ył w przygotowaniu wieczoru poezji, prezentując na nim swoje ulubione

Czytaj dalej...