HARCOWNIK *

1. Uczestniczył/a w 5 grach terenowych, przestrzegał/a zasad w nich obowiązujących.2. Poznał/a 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.3. Uczestniczył/a razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.4. Brał/a udział w INO, grze ekologicznej lub biegu

Czytaj dalej...

PIŁKARZ, NARCIARZ,? **

1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu.2. Zademonstrował/a swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu.3. Zorganizował/a dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.).4. Uczestniczył/a kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play.5. Stara się

Czytaj dalej...

INFORMATYK ***

1. Przedstawił/a młodszym harcerzom rolę i perspektywy rozwoju informatyki we współczesnym świecie. Zorganizował/a w drużynie (szczepie) zajęcia wprowadzające w tajniki informatyki.2. Poznał/a co najmniej jeden język programowania, uczy się następnego, wykorzystał/a nabyte umiejętności do opracowania aplikacji na użytek drużyny, szczepu,

Czytaj dalej...

Planista ***

1 Zorganizowała/ał dla drużyny udział w wybranym przedsięwzięciu pozaharcerskim.2 Współorganizowała/ał biwak drużyny, brała/ał udział w podziale zadań, była/był odpowiedzialna/ny za kilka z nich (np. lista zakupów, dojazdy, zamówienie autokaru).3 Sporządziła/ał plan, program i preliminarz wybranego przedsięwzięcia dla drużyny.4 Zaplanowała/ał kilka

Czytaj dalej...

Opiekunka Betlejemskiego Światła Pokoju/opiekun Betlejemskiego Światła Pokoju**

1. Zapoznała/ał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedziła/ił samotnego człowieka mieszkającego w sąsiedztwie, przekazując mu Światło.3. Przyniosła/przyniósł Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapoznała/ał rodzinę z jego ideą. Wysłała/ał kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi rodzinie

Czytaj dalej...