TERENOZNAWCA **

1. Ocenił/a prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie.2. Dokonał/a pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.3. Trafił/a do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.4. Poprowadził/a patrol w terenie posługując

Czytaj dalej...

Bankier *

1. Wie, z jakiego banku korzystają rodzice, gdzie się znajduje i jakie usługi oferuje.2. Opłaciła/ił w banku lub na poczcie rachunki domowe.3. Poznała/ał dostępne dla siebie sposoby oszczędzania pieniędzy i przedstawiła/ił je na zbiórce zastępu..4. Zaoszczędziła/ił wyznaczoną kwotę pieniędzy, przeznaczając

Czytaj dalej...

Ekumenista ***

1. Umie wyjaśnić, czym jest ekumenizm. Zna istotne różnice między najważniejszymi wyznaniami chrześcijańskimi (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm).2. Zorganizowała/ał w zastępie lub w drużynie dyskusję z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich.3. Wzięła/ął udział w spotkaniu ekumenicznym (np. w Taize) lub w obchodach

Czytaj dalej...

Zoolog ***

1. Przedstawiła/ił wybrane gatunki zwierząt żyjących na całym świecie, zagrożonych wyginięciem (?Czerwona księga?).2. Zna systematykę zwierząt. Przedstawiła/ił na zbiórce lub na lekcji życie wybranego gatunku.3. Zaprezentowała/ał zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat zwierząt, opowiedziała/ał

Czytaj dalej...