O Przecieku

„PRZECIEK” był miesięcznikiem wydawanym od lutego 2001 do grudnia 2005. W tym czasie był prawdopodobnie najprężnejszą gazetą tego typu. Zostały wydane 64 numery tego pisma. Obecnie występuje tylko w wersji archiwalnej. Poniższy tekst pochodzi z czasu, kiedy był jeszcze wydawany.

 

„PRZECIEK” jest miesięcznikiem harcerzy Hufca ZHP Otwock. Jego wydawcą jest Harcerska Służba Informacyjna Hufca ZHP Otwock. Swoim zasięgiem obejmuje obecnie teren powiatu otwockiego. Pismo w wersji papierowej ma 32 strony A4, w tym kolorową okładkę.

Poza relacjonowaniem wydarzeń z życia harcerzy naszego Hufca dużą część gazety poświęcamy działalności poradnikowej kierowanej do drużynowych: radzimy jak przeprowadzić zbiórki, jak zdobywać stopnie i sprawności i wiele, wiele innych.

Jest jednym z prężniej wydawanych w Polsce gazet harcerskich o lokalnym charakterze.

Istniejemy od lutego 2001 roku i przez ten cały czas regularnie co miesiąc wydajemy nowy numer.
Ukazało się też kilka numerów specjalnych – poza miesięcznym planem wydawniczym.

Kilkak podstawowych informacji na temat Przecieku:
1. Przedsięwzięcie NON PROFIT
„Przeciek” nie jest przedsięwzięciem nastawionym na zysk.
Wydawanie w 100% opiera się na pracy społecznej instruktorów Hufca ZHP Otwock.

2. Promocja harcerstwa
„Przeciek” jest czytany przede wszystkim przez harcerzy. Trafia jednak również do ich rodziców, kolegów i znajomych. Od czasu do czasu wydawane są numery kierowane do szerszej publiczności. Jest to dobra okazja do promowania idei harcerskich w społeczeństwie lokalnym.

3. Pomoc w pracy harcerskiej
Głównym zadaniem, jaki postawiła sobie redakcja jest pomoc w pracy harcerskiej kadrze drużyn harcerskich i gromad zuchowych działających na terenie powiatu otwockiego.
Służą temu cyklicznie publikowane materiały o charakterze repertuarowo – programowym, promowanie dobrych przykładów innych drużyn, przybliżanie ofert szkoleniowych i wszelakiego rodzaju poradnictwo.

4. Pierwsze kroki w karierze dziennikarskiej
„Przeciek” jest miejscem, gdzie nasi instruktorzy i harcerze stawiają pierwsze kroki w swojej ew. karierze dziennikarskiej.
Autorzy szlifują swoje pióra a redakcja uczy się organizacji pracy redakcji.
Doświadczenia zdobyte przy pracy nad tekstami mogą być w przyszłości bardzo cenne w pracy zawodowej.

5. Zdobywanie stopni i sprawności
Wielu harcerzy publikując swoje teksty w Przecieku ma szanse na zaliczenie zadań na stopnie i sprawności harcerskie.
Dotyczy to również instruktorów, dla których „Przeciek” jest sposobem publikacji efektów ich prób instruktorskich. Dzięki temu materiały metodyczne nie są pisane „do szuflady” i mogą służyć następnym pokoleniom harcerskiej kadry.

6. Aktywizacja ludzi
Zaangażowanie w „Przeciek” jest bardzo dobrą okazją do aktywowania ludzi.
Dotyczy to zarówno harcerzy, którzy znajdując satysfakcję z pracy przy gazecie mają mniejszą szansę trafić w środowiska, w które trafić nie powinni, jak i instruktorów, którzy czas swojej harcerskiej aktywności mają już za sobą.
Publikując swoje materiały w Przecieku mają szansę podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi.

7. Przywiązanie do regionu
W Przecieku publikowane są materiały przedstawiające zalety naszego regionu.
Dzięki temu harcerze mają szansę bliżej go poznać, polubić i zacząć się z nim utożsamiać.

Chętnie współpracujemy z autorami spoza składu redakcji.