Sprawności harcerskie – wskazują, że harcerka lub harcerz wykonali określone zadania

Sprawności harcerskie to zdobyte i udowodnione działaniem umiejętności, którymi harcerze potrafią posłużyć się w razie potrzeby. Zdobywanie sprawności jest formą samokształcenia.
Służy budzeniu, rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, umożliwia przyswojenie przydatnych w życiu umiejętności i ćwiczenie zaradności oraz uczy rzetelności w działaniu.

Czytaj dalej...

„Wolontariusz” – nowa sprawność harcerska?

Sprawności zostały zaprojektowane na okoliczność Xi finału WOŚP, ale mają charakter bardziej ogólny – dotyczą wolontariatu.

Zgodnie z zasadami i trybem zdobywania sprawności uchwalonym przez GK ZHP w IV 1993 poniższe sprawności zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Komendzie Hufca ZHP Otwock w dniu 10/12/2002 i [po ich zatwierdzeniu] przekazane do GK ZHP z prośbą o upowszechnienie.

Czytaj dalej...

Sprawności poczt harcerskich

Zdobywanie sprawności poczt harcerskich umożliwia realizację wielu pomysłów oraz rozwija umiejętności specjalistyczne harcerzy. Sprawności poczt harcerskich wzbogacają realizację próby na stopnie harcerskie. Podobnie jak inne sprawności, są jednym z najważniejszych warunków uzyskania kolejnego stopnia harcerskiego. Nasze propozycje są podpowiedzią w ułożeniu próby na wybraną sprawność.

Czytaj dalej...

Sprawności powinno zdobywać się dużo i przez cały czas

Sprawności powinno zdobywać się dużo i przez cały czas. Gdy ich zabraknie, można wymyślać nowe. Wiele drużyn ma swoje tradycyjne najróżnorodniejsze próby i ciekawe ich oznaczenia. To taki harcerski bajer. W Szczęśliwej Trzynastce niektórzy harcerze nosili przy-szyte do chusty pomponiki na dowód potwierdzonych cnót rycerskości. Pomponiki wykonały dziewczyny z żeńskiej drużyny szczepu, zastrzegając sobie prawo głosu i veta w kapitule tej sprawności

Czytaj dalej...

Sprawność w harcerstwie to zespół potwierdzonych umiejętności z jakieś dziedziny

Sprawność w harcerstwie to zespół potwierdzonych umiejętności z jakieś dziedziny. Regulamin określa sprawność jako wykazaną praktycznie biegłość harcerza w określonej dzie-dzinie. Jest więc to nowa umiejętność harcerza potwierdzona wykonaniem pożytecznej pracy, dająca określone uprawnienia w drużynie. Dobry drużynowy potrafi zaplanować i doskonale realizować plan pracy drużyny w oparciu o dobrze funkcjonujący system zdobywania spraw-ności i korzystania z uprawnień ich posiadaczy.

Czytaj dalej...