Akcja „Czysty las” w Józefowie

Każdy z nas może być wrogiem lub przyjacielem przyrody: roślin, zwierząt, krajobrazu. To, kim się staniemy, zależy tylko i wyłącznie od nas – od decyzji, jakie podejmujemy i od ich konsekwencji.

Niestety, codzienny widok pobliskich lasów – zwalki szkła, plastiku, papy i eternitu, stare meble, zardzewiale karoserie samochodów itp., sugeruje, iż wielu z nas podjęło zle decyzje…

Aby ratować józefowskie lasy i przede wszystkim zapobiegać takim sytuacjom, Szczep Józefów przy współpracy z Burmistrzem, Referatem ds. eksploatacji i obsługi miasta oraz Dyrekcją szkól zorganizował akcję „Czysty las”. W dniach 13 września 2003 (harcerze) i 20 września 2003 (uczniowie) ruszyli w wir wielkiego sprzątania okolicznych lasów. Efektem porządkowania niewielkiego obszaru przez 3 DH ZAWISZACYi 5 DH LEŚNI było zebranie 20 worków segregowanych odpadów (szkło i plastik) i ponad 30 worków innych śmieci.
Sprzątaniem tym Szczep nasz zapoczątkował cykl zbiórek poświęconych ekologii.

Wielkie dzięki: Magdzie Cyberman z Urzędu Miasta, Ilonie, Siarkowi, Adrianowi, Maćkowi, Magdzie Sz., Beacie, Wice, Kasi O., Oli B., Bronkowi, Adamowi, Mateuszowi, Michałowi, Piotrkowi – z 3 DH, Mirkowi, Michałowi, Basi Bakule, Patrycji Zawłockiej, Kubie Zawłockiemu, Marcie Kokowicz, Kubie Wojciechowskiemu, Wiktorii Michałowskiej, Andrzejowi Prokopowi i Pawłowi Gwardjakowi z 5 DH LEŚNI.

Monika

Sprzątanie lasu, w którym uczestniczyli harcerze, było takie jak każde inne sprzątanie – nudne. Zebraliśmy około 20 worków segregowanych śmieci takich jak szkło, plastik i wiele niesegregowanych. Spotkaliśmy wściekłego kota, który chciał ugryźć jednego z nas. Jednym z ciekawszych śmieci, które znaleźliśmy była sprężyna od kanapy, na której świetnie się skakało. Po paru godzinach ciężkiej pracy rozeszliśmy się do domów w pełni zadowoleni, że przynajmniej w części pomogliśmy przyrodzie.
Piotrek Książek – 3DH ZAWISZACY.

INFO: Statystyczny Polak wytwarza 300 kg śmieci rocznie ( w krajach U.E. dwa razy więcej). Tak, więc 5-osobowa rodzina wytwarza każdego roku 1,5 tony śmieci. Jeśli przykładowo 10 rodzin pozbywa się ich nielegalnie, wyrzucając je np. do lasu, to znaczy, że wyrzucają DO LASU 15 TON śmieci rocznie. Jeśli jest takich rodzin 100 – znaleźć możemy w lasach 150 TON. A jeśli jest takich rodzin więcej …?