Bohater Hufca

Celem powołania zespołu do spraw Bohatera Hufca jest zaproponowanie środowiskom hufca różnych form pracy z Bohaterem, zachęcanie do pracy z Bohaterami drużyn, lepsze identyfikowanie się harcerzy z Bohaterem, motywacja dla instruktorów (zwłaszcza seniorów) do aktywniejszego zaistnienia na forum hufca.

Być może niektórzy z Was pamiętają, że ostatni Zjazd Hufca (25 października 2003) zobowiązał
komendę hufca do „podjęcia działań (zamykających się w dwuletniej perspektywie) mających na celu ew. zmianę Bohatera Hufca”.
No i właśnie Komenda Hufca na swoim ostatnim spotkaniu (14 kwietnia 2004) postanowiła powołać zespół do spraw realizacji tej uchwały zjazdowej. Chcemy zając się ta sprawą jak najszybciej, żeby zostało nam jak najwięcej czasu na rzetelną realizację tej uchwały.

O co w ogóle chodzi z tym Bohaterem? Czy tak, jak było jest źle? Dlaczego chcemy się nim zajmować? – niektórzy z Wam pewnie zapytają. Ano właśnie dlatego chcemy się nim zajmować, że do tej pory wcale nie zajmowaliśmy się Bohaterem Hufca. Nasz związek z nim ograniczał się do jego obecności na sztandarze Hufca i plakietkach. Zaryzykuję tezę, że 98% harcerzy nie wie co oznaczają literki „1PPP” na ich plakietkach. Zwiększenie tego procentu jest podstawowym celem pracy tego zespołu.

Harcerze naszego Hufca powinni naszego Bohatera nie tylko znać, ale wręcz utożsamiać się z nim. Nawet jeżeli nie z nim całym, to przynajmniej z niektórymi jego cechami, dzięki którym może być dla nich wzorem do naśladowania. Trudno oczywiście utożsamiać się z kimś, kogo się nie zna. Głównym powodem tego braku wiedzy o naszym Bohaterze jest to, że nie ma u nas tradycji pracy z Bohaterem. Nie przeprowadzamy zbiórek o Bohaterze, nie rozmawiamy o nim, nie powołujemy się na niego tworząc najważniejsze materiały dotyczące pracy Hufca. Odstawiliśmy Bohatera na plan dalszy.

A tymczasem praca z Bohaterem stwarza możliwość urozmaicenia pracy drużyn, rozpisania wielu zadań na stopnie, zdobycia kilku sprawności czy przeprowadzenia całkiem interesującego projektu starszoharcerskiego. Przygotowanie materiałów metodycznych dotyczących Bohatera jest chyba nienajgoszym pomysłem zostawienia po sobie śladu w ramach realizacji prób instruktorskich.
Nie wspominając o tym, że jest to świetne pole służby dla wędrowników, którzy w naszym Hufcu ostatnio mocno o sobie przypominają.

Tymczasem na tym polu nic się nie dzieje. Po dłuższym czasie zastanawiania się nad przyczynami takiego stanu rzeczy doszedłem do wniosku, że być może nasz Bohater nie jest najbardziej właściwy i atrakcyjny dla wielu z Was. Bohater, aby był skutecznym w działaniu narzędziem musi naszym harcerzom imponować, zaciekawiać ich. Studiowanie jego historii musi dostarczać motywacji do nowych ciekawych działań. Być może powody dla których „przydzielono” nam Bohatera przed 35 laty nie była podyktowana tym, żeby harcerze byli ze swojego bohatera dumni, utożsamiali się z nim i czerpali z niego siłę do pracy. Nie tylko harcerskiej. Być może nastał czas, żeby zweryfikować sens dalszego noszenia na plakietkach literek, z którymi nikt nie czuje żadnej więzi. Być może w naszym otoczeniu mamy bardziej naturalne dla nas wzorce do naśladowania. Być może to one powinny zastąpić dotychczasowego Bohatera. Zaczynam tu każde zdanie słowami „być może”, bo to są zbyt ważne pytania, żeby na nie odpowiadać w jednym artykule. i to bez zakrojonej na szeroką skalę dyskusji.

Ewentualna decyzja o zmianie Bohatera Hufca będzie jedną z najważniejszych decyzji, jaką będziemy podejmowali. Będzie miała wpływ na naszą przyszłą pracę. Być może odnajdziemy w naszym Bohaterze cechy, których do tej pory nie zauważaliśmy, a które nas do niego przybliżą. Jeżeli uda się zdobyć i upowszechnić wśród harcerzy taką wiedzę zaczniemy pracować z naszym dotychczasowym Bohaterem.
Wtedy cel zespołu istnienia będzie również spełniony.
Jeżeli jednak okaże się, że nie jest to możliwe do wykonania, wtedy zespół do spraw Bohatera zaproponuje Wam podjęcie decyzji o zmianie Bohatera.

Rzecz najważniejsza: decyzja należała będzie do Ciebie. Jeżeli chcesz mieć wpływ na efekty pracy tego zespołu – zapraszam do współpracy. Pod koniec maja zespół się ukonstytuuje i zacznie pracę. Być może Ty sam nie chcesz pracować w tym zespole ale masz w swoim otoczeniu kogoś, kogo nie może zabraknąć w tym zespole. Daj nam o tym znać. Jeżeli chcesz zostawić do wykonania ten kawałek pracy innym, to pamiętaj, że na końcu decyzja będzie należała i tak do Ciebie. Nikt nie będzie Ci narzucał Bohatera. Wybierzesz go sam.

Mirek Grodzki