Czym jest program pracy?

Czym jest program pracy? Jest zbiorem słów tworzących zdania w języku zrozumiałym dla czytających i dla tych, którzy będą go realizować [..] jest [tworem] zaplanowanym i przemyślanym. Opartym na wnioskach z poprzednich okresów, doświadczeniu, potrzebach, chęciach itd.

Zawiera cele zgodne z celami idei harcerskiej i elementami programu skautowego (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy i intelektualny). Jest zrealizowany i podsumowany przez realizujących i biorących w jego realizacji udział.

phm. Dominika Wywrocka

była komendantka

Szkoły Instruktorów „Agrikola”

w hufcu Warszawa-Mokotów

Więcej czytaj na stronie http://208wdhiz.home.pl/zastep/