Dzień Papieski 2002

W ramach przygotowania do obchodów Dnia Papieskiego (13 października 2002) środowiska harcerskie podjęły zadania w ramach programu rozwoju duchowego.

Drużyny harcerskie i starszoharcerskie wpisały w program swojego działania na rok 2002/2003 zestaw zadań programowych dla poszczególnych grup wiekowych, które obejmują przygotowania do pielgrzymki i spotkań z Ojcem Świętym,

– uczestnictwo harcerek, harcerzy i instruktorów w Białej Służbie,

– organizacja cyklu środowiskowych seminariów instruktorskich dotyczących rozwoju duchowego harcerek i harcerzy,

– organizacja spotkań instruktorskich ze wspólnotami chrześcijańskimi w środowiskach lokalnych,

– opracowanie materiałów metodycznych,

– projekt programu wychowania duchowego w ZHP z proponowanymi rozwiązaniami metodycznymi,

– zestaw sprawności duchowych do zdobywania indywidualnie przez młodych ludzi,

– specjalną sprawność ?Biała służba? ? nakierowana na działania związane z działalnością charytatywną, służbą społeczną, podejmującą wspólne wyzwania z instytucjami kościelnymi na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym,

W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbędą się następujące przedsięwzięcia programowe:

– konkursy plastyczne wraz z okolicznościowymi wernisażami na temat wychowania duchowego, działalności charytatywnej oraz celów zbiórki publicznej podczas Dnia Papieskiego,

– występy teatrów katolickich oraz popularyzacja organizacji teatrzyków samorodnych podczas harcerskich zbiórek,

– kominki okolicznościowe ? rozważania na temat wyznawanych wartości i wartości wynikających z Prawa Harcerskiego,

– spotkania z poezją Ojca Świętego ? analiza przesłań z ostatniej pielgrzymki do Polski

– wystawy z przebiegu Białej Służby obrazujące służbę społeczną na rzecz społeczności lokalnej,

– występy harcerskich zespół wokalnych ? piosenki religijne i refleksyjne,

– zbiórki pieniężne.