Lista Spraw

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (5 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Lista Spraw ma na celu zapobieganie konfliktom pomiędzy zuchami na zbiórkach poprzez możliwość „wypowiedzenia się” przez nich na piśmie.

Takie rozwiązanie uczy racjonalnego podejmowania decyzji, daje czas na zastanowienie się nad sobą oraz przeciwdziała uleganiu spontanicznym reakcjom. Sam proces zapisywania na listę jest już środkiem „oczyszczającym” i stanowi rodzaj piorunochronu przed niekontrolowanymi wyładowaniami. Po raz pierwszy takie rozwiązanie zastosował Janusz Korczak wobec swoich podopiecznych z Domu Dziecka. Nieco zmodyfikowana w porównaniu z pierwowzorem, świetnie się sprawdza na zbiórkach zuchowych i na koloniach.

Na jednej zbiórce może zaistnieć kilka konfliktów –ktoś kogoś przezywał, pobił, okłamał, itp. W czasie zbiórki drużynowemu jest dość trudno reagować na wszystkie dziecięce oskarżenia. Dlatego Lista Spraw jest bardzo pomocna, a przebiegu zbiórki nie zakłócają bezustanne skargi typu „druhno, a Kasia to mnie popchnęła, albo pociągnęła za włosy, a Ola mi ciągle dokucza”, itp.

Lista Spraw jest doskonałą sposobnością do wyświetlenia i gruntowania zasad moralności wśród dzieci. Uczy rozpoznawania i klasyfikacji własnych czynów na dobre i złe.

Lista Spraw to po prostu kartonowa kartka papieru podzielona na dwie części, gdzie w jednej jest napisane KTO?, w drugiej DO KOGO? Skrzywdzony zuch zamiast skarżyć drużynowemu, wpisuje na liście do kogo ma sprawę (np. Wojtek do Jacka). Na liście nie jest napisane co to za sprawa, gdyż nie jest to lista donosów.

Lista Spraw obowiązuje również drużynowego i podlega takim samym zasadom, jak w przypadku zapisów zuchów. Jeżeli w czasie zbiórki zuchy się pogodzą, to rysują na liście obok swoich imion uśmiechnięte słoneczko lub serduszko. Jeśli do końca zbiórki nie pojawi się żaden z tych znaczków, to sprawę rozpatruje z zuchami drużynowy na Kręgu Rady.

Gdy masz pretensję do Kasi lub Franka,
Że cię obraził dzisiejszego ranka.
Przypomnij sobie hasło gromady:
Do zgody dojdzie na Kręgu Rady.

Lista Spraw powinna znajdować się w miejscu widocznym dla wszystkich zuchów. Powinna być wprowadzana na pierwszych zbiórkach gromady. Jest wtedy ważnym elementem obrzędowości zbiórki i staje się szkołą społecznego współżycia zuchów oraz świetnym narzędziem wychowawczym, służącym utrwalaniu Prawa Zucha w świadomości dzieci i w ich postępowaniu. Zatem druhno, druhu spraw, by stosować Listę Spraw.

Ula Bugaj

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale PORADNIK DRUŻYNOWEGO:

Zuchowy Krąg Rady, 2 grudnia 2002
Biegi harcerskie, 25 czerwca 2002