Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Przygotowanie biegu | PORADNIK DRUŻYNOWEGO | Przeciek.michalin.pl - Miesięcznik otwockich harcerzy

Przygotowanie biegu

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (2 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...

Jak każde zadanie wychowawcze, bieg powinien mieć określone cele. Najogólniej można je zdefiniować następujaco…

CELE BIEGU

Jak każde zadanie wychowawcze, bieg powinien mieć określone cele. Najogólniej można je zdefiniować następująco

– kształtowanie, sprawdzenie i utrwalenie zaradności harcerzy, ich wiedzy i umiejętności

– praktyczne zakończenie próby na stopień harcerski

– ewaluacja realizacji programu drużyny i jej członków

– przybliżenie atrakcyjnych form pracy harcerskiej nowym członkom drużyny

– zgranie zastępów, wytworzenie więzi i współdziałania członków zastępów.

Cele biegu muszą być zgodne z potrzebami, możliwościami i umiejętnościami harcerzy i wynikać z realizowanego programu drużyny.

Powołanie sztabu organizacyjnego biegu

W składzie sztabu biegu są harcerze, którzy posiadają wyższy stopień harcerski niż uczestnicy biegu i sami wykonują zadania przewidziane zdobywanymi przez nich sprawnościami. Czasem na sędziów zaprasza się starszyznę szczepu lub związku drużyn.

Opracowanie programu i regulaminu biegu.

Program powinien uwzględniać:

– temat i cel oraz rodzaj biegu (np. terenowy, na stopień, po barwy, turniej itp.)

– termin i harmonogram jego realizacji

– wybór terenu i opis trasy

– liczba sędziów i rodzaje przeszkód, wymagania na każdym z punktów kontrolnych

– warunki przystąpienia harcerzy do biegu

– ubiór i ekwipunek harcerzy i patroli

– kryteria oceny patroli i harcerzy

– zasady wyruszania patroli na trasę

– czas trwania oraz miejsce i godzina zakończenia biegu

– zasady bezpieczeństwa (zakaz schodzenia z trasy, opuszczania patrolu na trasie, zakaz kąpieli, palenia ognia itp.)

– warunki odwołania biegu.

Program biegu

Program biegu oraz szczegółowy regulamin w postaci folderu opracowuje sztab na co najmniej miesiąc przed terminem biegu, zaś na obozie powinien być opracowany w okresie przygotowań do obozu i uszczegółowiony na tydzień przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.

Przygotowanie trasy biegu

Etap ten obejmuje dokładnie przestudiowanie aktualnej mapy terenu, następnie rekonesans całej trasy, wyznaczenie miejsc na punkty kontrolne, przygotowanie przeszkód naturalnych z zakresu atletyki terenowej. Sędziowie, pokonując trasę, zmieniają jej przebieg, jeśli teren jest niebezpieczny (bagna, urwiska, dzikie osady ludzkie) i usuwają przedmioty zagrażające bezpieczeństwu. Owocem rekonesansu powinien być dokładny szkic i opis trasy oraz wyliczony czas przejścia patrolu pomiędzy punktami oraz czas na wykonanie zadań i pokonanie przeszkód. Nie można zapominać o nawiązaniu współpracy z gospodarzami terenu, a jeśli jest to obszar prywatny, to należy uzyskać zgodę właściciela.

Przygotowanie dokumentów i materiałów

Podstawowymi dokumentami biegów są: szkice trasy, karty prób na stopień harcerski, karty patroli, opis przeszkód, wykaz zadań i pytań na punktach kontrolnych oraz system oceniania patroli.W?!

hm Zbigniew Bugaj HR

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale PORADNIK DRUŻYNOWEGO:

Mój pierwszy raz 04/2002, 17 kwietnia 2002
Mój pierwszy raz 03/2002, 27 marca 2002