„Wolontariusz” – nowa sprawność harcerska?

PROJEKT.
Sprawności zostały zaprojektowane na okoliczność Xi finału WOŚP, ale mają charakter bardziej ogólny – dotyczą wolontariatu.

Zgodnie z zasadami i trybem zdobywania sprawności uchwalonym przez GK ZHP w IV 1993 poniższe sprawności zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Komendzie Hufca ZHP Otwock w dniu 10/12/2002 i [po ich zatwierdzeniu] przekazane do GK ZHP z prośbą o upowszechnienie.

DOBRE SERCE (*)
1. Pomógł komuś w potrzebie.
2. Podał cele akcji dobroczynnej, w której wziął udział.
3. Opowie w zastępie/drużynie o akcji dobroczynnej, w której wziął udział.

Symbol graficzny: obrys serca
Sprawność na poziomie ochotniczki/młodzika.

WOLONTARIUSZ (**)
1. Wziął udział w akcji dobroczynnej organizowanej przez swoje środowisko.
2. Podał kilka organizacji dobroczynnych i cele ich działania.
3. Przygotował kartę do kroniki/książki pracy, opisującą jego udział w akcji dobroczynnej.

Symbol graficzny: wypełnione serce
Sprawność na poziomie tropicielki/wywiadowcy.

MISTRZ WOLONTARIATU (***)
1. Wziął udział w organizacji akcji dobroczynnej organizowanej przez swoje środowisko.
2. Szczegółowo przedstawił dwie organizacje dobroczynne wskazując różnice między nimi.
3. Przygotował materiał do prasy lokalnej (internetu, radia, itp.) przedstawiający akcję dobroczynną organizowaną przez jego środowisko.

Symbol graficzny: certyfikat z pieczęcią w kształcie serca.
Sprawność na poziomie samarytanki/ćwika.

Każda ze sprawności zawiera wymagania obejmujące poznanie idei wolontariatu oraz ćwiczenie umiejętności niesienia pomocy.

phm. Mirosław Grodzki HO