Goście ze Strzegomia

Strzegom jest małą miejscowością położona na Przedgórzu Sudeckim, na trasie między Jelenią Górą a Wrocławiem., 50km od Wrocławia.

W naszym hufcu działa 13 jednostek, z których na obóz przyjechały:

1 SDH „Zielony Płomień”- drużynowy Artur Pyda;

6 ŻDH „Buczyna” drużynowa Monika Radom;

7 SZH „Skorpion” zastępowy Krzysztof Grabowicz;

8 MDH „Burza” drużynowy Arkadiusz Raczyński;

11 SDH „Cyklon” drużynowa Magda Okrzuta;

1002 ŻDH „Łomniczka” drużynowa Agnieszka Pietyra

W tym roku nasz hufiec obchodzi 51 rocznicę istnienia, a Komendę Hufca stanowią bardzo młodzi instruktorzy. Komenda Hufca ZHP Strzegom z Chorągwi Dolnośląskiej po raz kolejny zorganizowała obóz pod namiotami, lecz po raz pierwszy na Mazurach.

Kadrę obozu stanowią: Komendant pwd Paweł Witkowski, Z-ca Komendanta pwd Monika Radom, Oboźna sam Joanna Kluj.

Uczestnikami obozu są dzieci i młodzież w wieku od 11 do 19 lat. Poza pojedynczymi wyjątkami włączone harcerki i harcerze z KH ZHP Strzegom. W skład kadry wchodzą wyłącznie osoby ze Strzegomia związane z hufcem. Natomiast kadrę programowo wychowawczą stanowią wyłącznie instruktorzy.

Harcerze w tym roku na obozie bawią się w „Leśny Świat”. Każdy podobóz reprezentuje jeden z gatunków zwierząt występujących na Mazurach.

Założeniami programowymi obozu są: budzenie szacunku do przyrody, zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, poznanie współzależności człowieka i środowiska, integracja środowisk harcerskich naszego hufca, doskonalenie technik harcerskich i realizacja zadań na stopnie harcerskie, propagowanie aktywnego wypoczynku, zapoznanie z bogactwem kulturowym regionu, wpajanie sensu Prawa Harcerskiego poprzez liczne zadania.

Oprócz planu pracy obozu poszczególne jednostki realizują własny plan pracy.