Harcerze Starsi – jak zacząć?

PLAN PRACY
Plan pracy drużyny powinien uwzględniać specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania (siebie i świata) i poszukiwań.
Program pracy drużyny ukierunkowany jest zadaniami prób na stopnie harcerskie, indywidualnymi zainteresowaniami harcerek i harcerzy oraz poszukiwaniem pól działania i sfer aktywności.

O ile w przypadku drużyny harcerskiej drużynowa kieruje drużyną przy POMOCY rady drużyny, o tyle w przypadku drużyny starszoharcerskiej robi to przy jej WSPÓŁUDZIALE.
Wynika to z tego, że drużynowa drużyny starszoharcerskiej świadomie część decyzji powierza radzie drużyny. Aczkolwiek cały czas jest przewodnikiem w poszukiwaniach harcerzy i w istotny sposób wpływa na program drużyny i jej organizację.

Pamiętaj, że system małych grup (praca zastępami) to podstawa metody harcerskiej.
Zastępy starszoharcerskie mają dużo większą samodzielność niż miało to miejsce w przypadku zastępów harcerskich.
Harcerzy starszych cechuje już zdolność do samodzielnego organizowania pracy i działania w takiej grupie, potrafią oni rozwijać samych siebie przez działanie w zespole i umiejętnie łączyć cele grupy ze swoimi własnymi. Środowisko, a w szczególności rówieśnicy, mają teraz priorytetową pozycję we wpływaniu na postawy młodego człowieka, bywa, że dużo większą od rodziców, szkoły czy kościoła

Obok zastępów mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Warto zwrócić uwagę na to, żeby zbiórki zastępów były przygotowywane nie tylko przez zastępowego ale i przez poszczególnych członków zastępu starszoharcerskiego.
Zaplanuj z radą drużyny pracę tak, żeby regularnie odbywały się zbiórki zastępów. Np. w jednym tygodniu zbiórka drużyny, w drugim zastępu. Jeżeli do tej pory nie pracowałeś tym systemem, to częstotliwość zbiórek zastępów może być mniejsza, np. jedna zbiórka w m-cu niech będzie zbiórką zastępu. Przyglądaj się bacznie temu, jak przygotowywane są te zbiórki. Stopniowo zwiększaj samodzielność zastępowych. Pozwól na koniec przejąć odpowiedzialność za zastęp harcerzom.

FORMY PRACY
Zachęcamy do zastosowania w planie takich form pracy, które stwarzają możliwość aktywnego poszukiwania: wycieczka, zwiad, różnorodne formy dyskusyjne, zbiórka tematyczna, zajęcia specjalnościowe.

INSTRUMENTY METODYCZNE
Nie zapominajcie, że instrumentem metodycznym charakterystycznym dla Waszych harcerzy jest projekt starszoharcerski.
Przy wyborze sprawności zwróćcie uwagę na te, które są oznaczone dwoma i trzema gwiazdkami.

Postarajcie się tak zaplanować pracę, żeby ułatwić zdobywanie stopni starszoharcerskich: Pionierka-Odkrywca i Samarytanka-Ćwik

Jeżeli Twoja drużyna jest drużyną wielopoziomową, to należy tak zorganizować jej pracę, żeby z harcerzami starszymi pracować zgodnie z metodyką starszoharcerską.
Najważniejsze różnice pokazuje poniższe zestawienie:

UCZENIE W DZIAŁANIU:
W drużynie harcerskiej charakterystyczną formą aktywności jest gra. Gra jest harcerską formą uczenia życia przez działanie. W grze istotne jest współzawodnictwo. Uczestnicząc w grze harcerki i harcerze poznają swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności

Charakterystyczną formą aktywności w drużynie starszoharcerskiej jest poszukiwanie. Harcerze odkrywają różne pola działania, nowe pasje i zainteresowania w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych

ROLA DRUŻYNOWEGO:
Drużynowy harcerski jest przywódcą i autorytetem. Inicjuje przedsięwzięcia realizowane w drużynie. Kieruje zastępem zastępowych. Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę.

Drużynowy starszoharcerski jest przewodnikiem w poszukiwaniach, W istotny sposób wpływa na program drużyny i jej organizację. Świadomie część decyzji powierza radzie drużyny.Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę.

CHARAKTERYSTYCZNE FORMY PRACY:
Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych w drużynie harcerskiej należy stosować przemienność form, zwłaszcza takich, które stwarzają możliwość stałej aktywności i sprawdzania się. W szczególności są to: gra terenowa, gra w harcówce, biwak, zw

W drużynie starszoharcerskiej szczególnie zalecane są takie formy pracy, które stwarzają możliwość aktywnego poszukiwania, takie jak: wycieczka, zwiad, różnorodne formy dyskusyjne, zbiórka tematyczna, zajęcia specjalnościowe.