KOMPUTEROWIEC *

1. Wykonał/a podstawowe czynności na komputerze:
– napisał/a tekst w edytorze tekstu
– korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał/a prosty arkusz realizujący podstawowe operacje np. sumowanie komórek
– napisał/a i wysłał/a wiadomość pocztą elektroniczną.
2. Zebrał/a biblioteczkę informatyczną i przygotował/a do wykorzystania w drużynie.
3. Znalazł/a podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.
4. Zainstalował/a w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował/a go do własnych potrzeb.
5. Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.