Studia zagraniczne w WSGE

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (5 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Sukces studenta zależy w głównej mierze od niego samego. Rolą każdej z uczelni, powinno być stworzenie młodym ludziom odpowiedniej atmosfery studiowania, połączonej z konkretnymi propozycjami rozwoju ich osobowości.

Jednym z przejawów takiej działalności nowoczesnej Uczelni jest aktywne uczestnictwo w Programie Socrates Erasmus. Program Socrates Erasmus swoją nazwę zawdzięcza Erazmowi z Rotterdamu. Powołany został do życia w 1987 roku, w celu propagowania i wspierania wymiany studentów z krajów ówczesnej Wspólnoty Europejskiej.

W 1995 roku, Program Erasmus wszedł w skład tworzonego wówczas wspólnotowego Programu Socrates, którego główną rolą było wspieranie rozwoju edukacji w jednoczącej się Europie. Pierwsza faza programu zakończyła się w 1999. Obecnie Program wszedł w drugą fazę jego realizacji. Socrates II kończy swoje funkcjonowanie w roku akademickim 2006/2007.

Pierwsze polskie uczelnie brały udział w Programie Socrates – Erasmus już w roku akademickim 1996/97. Oficjalnie Polska przystąpiła do Programu w marcu 1998 roku. W roku akademickim 1998/99 w Programie brało udział 46 polskich uczelni. W roku akademickim 2004/05 było to juz 187 polskich uczelni.

Od 10 marca 2005 roku w Programie Socrates – Erasmus uczestniczy także Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Naszym studentom oferujemy studia we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Litwie, Bułgarii oraz Turcji. Warunkiem wyjazdu naszego studenta jest przede wszystkim wysoka średnia (powyżej 4,0) oraz znajomość w stopniu komunikatywnym języka angielskiego. Znajomość języka kraju do którego chce wyjechać młody człowiek jest dodatkowym atutem. Okres nauki na wybranej przez siebie uczelni trwa semestr (maksymalnie rok akademicki).

Każdy student otrzymuje z Programu Socrates, stypendium w wysokości nie przekraczającej 350 EURO (wysokość stypendium zależy głownie od kraju do którego się wyjeżdża). Ponadto Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi przykłada szczególną wagę do umożliwienia swoim studentom odbycia części studiów na wybranej uczelni zagranicznej. Przyznaje specjalne stypendia, zapomogi fundowane z własnych środków, a także organizuje kursy językowe i zajęcia przygotowawcze dla osób wyjeżdżających. To nasi studenci są naszą wizytówką za granicami kraju.

Pozytywne nastawienie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi bierze sie głównie z faktu, że wielu wykładowców Uczelni korzystało (i wciąż korzysta) z dobrodziejstw Programu Socrates Erasmus. Program jest dedykowany także dla młodych doktorantów. Są oni zatem najlepszymi ambasadorami “Erasmusa”.

Co takiego sprawia, że program cieszy się coraz większą popularnością? Przede wszystkim, młodzi ludzie szukają nowych perspektyw dla swojej edukacji i kariery. Same studia to za mało dla młodych, ambitnych osób. Dzisiaj liczy się aspekt wielokulturowości i wielonurtowości studiów. Wyjazd na tzw. “Socratesa” to doskonała okazja do nauki języka obcego. Jesteśmy wszak “zmuszeni” do posługiwania się jedynie językiem kraju do którego pojechaliśmy lub innym językiem obcym. I okazuje się, że pół roku spędzone za granicą wystarcza, aby nauczyć się języka w stopniu komunikatywnym. Poza tym, zdobywamy wiedzę, która często jest niedostępna w Polsce.

Innymi słowy, jesteśmy lepiej wykształceni. Wyjazd na studia zagraniczne to także szkoła życia i najlepsza kuźnia charakteru. Z dala od domu, od rodziny i znajomych, musimy poradzić sobie z nową nierzeczywistością. Musimy szybko przystosować się do nowych, zmieniających się warunków. A przecież takich właśnie umiejętności oczekuje od nas przyszły pracodawca.

Wyjazd na “Socratesa” to także doskonała szansa, aby poznać nowych ludzi. Legendy juz krążą o spotkaniach, znajomościach i życiu tzw. Sokratesów (osób, które studiowały w ramach programu Socrates Erasmus). “Dzisiaj i ja mogę zostać jedną z nich. Nie chce zmarnować tej szansy. Studia trwają krótko. A pozostają po nich głownie wspomnienia i zdobyte kwalifikacje” – przekonuje Ania, kandydatka na Sokratesa w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Mariusz Olędzki.
Koordynator programu Socrates Erasmus w WSGE w Józefowie

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale WYDARZENIA:

Zalesiono Kraków, 17 marca 2005