Warsztaty opiekunów prób

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (9 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Jaka jest rola opiekuna prób na stopnie instruktorskie?, Jak być dobrym opiekunem?, Jak skonstruować odpowiednią próbę na stopień?
Na te i wiele innych pytań szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie.

Warsztaty zorganizowane były przez druhnę phm. Izę Łabudzką w ramach realizacji próby na stopień harcmistrza.
Odbyły się 16 kwietnia 2005 r. w Otwocku, w klubie Perła. Ponieważ były to warsztaty chorągwiane mieliśmy okazje spotkać się z instruktorami z innych hufców i wymienić swoje doświadczenia dotyczące pracy Komisji Stopni Instruktorskich. Oczywiście nasz hufiec był reprezentowany prze największą liczbę instruktorów. W zajęciach brały udział osoby posiadające już stopień podharcmistrza lub harcmistrza i prowadzące już próby na stopnie oraz osoby, które do takiej funkcji dopiero się przygotowują.

Warsztaty były bardzo dobrze zorganizowane, treści zajęć był odpowiednio dobrane tak, aby dały nam największy, możliwy obraz opiekuna próby, – jakim powinien być człowiekiem, jakie są jego zadania jeszcze przed otwarciem próby przez próbanta a także już w trakcie i po zamknięciu próby. Rozmawialiśmy między innymi o tym jak napisać dobra próbę, uwzględniając aspekt formalny, indywidualny oraz wychowawczo – motywujący. Zrozumiałe jest, że od rozpisania dobrej próby uwzględniającej zarówno pracę wychowawczą w ZHP, działalność w swoim środowisku jak i „cywilną” stronę życia, zależy osiągniecie sukcesu i celów, jakie sobie stawiamy decydując się na zdobywanie stopnia instruktorskiego. Zdobywanie stopnia to rozwój jednostki, dlatego ważne jest, aby ten rozwój był pełny i obejmował wszystkie sfery ludzkiego życia. O reszcie istotnych spraw poruszanych podczas zajęć nie będę pisać. Ogromnym plusem warsztatów był fakt, iż zajęcia prowadzili profesjonaliści, posiadający Odznaki Kadry Kształcącej. Były to osoby z różnych środowisk, dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w różnorodnych formach warsztatowych. Zajęcia prowadzili między innymi: hm. Magdalena Grodzka – Przewodnicząca naszej hufcowej KSI, hm. Joanna Wrońska, która pełniła funkcje zastępcy Komendanta Chorągwi Stołecznej, hm. Sławomir Postek – Przewodniczący Zespołu Kształcenia Chorągwi Stołecznej.

W naszym hufcu ostatnim czasem wiele osób otwiera stopnie instruktorskie, dlatego uważam, ze takie warsztaty przygotowujące nas do pełnienia funkcji opiekuna takich prób były bardzo potrzebne, a dzięki temu, że były przeprowadzone w profesjonalny sposób na z pewnością będziemy mogli pełnić tą funkcje odpowiednio, z korzyścią przede wszystkim dal próbantów a także Komisji Stopni. Szkoda tylko, że na takie warsztaty przekazujące naprawdę ważne treści przybyło tak mało instruktorów (również z naszego hufca nie było osób, które prowadzą próby instruktorskie i powinny w takich warsztatach uczestniczyć).

Chciałabym na koniec bardzo podziękować Izie za zorganizowanie tych – chyba pierwszych w naszym hufcu – warsztatów przygotowujących do odpowiedzialnej funkcji opiekuna prób instruktorskich, wierzę, że dzięki nim będziemy dobrymi opiekunami!!

Sylwia
Uczestnik warsztatów

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale WYDARZENIA: