ZWROTNIK NOSOROŻCA – Jesteś kwiatku pewny siebie?

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (2 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...

Na czym polega ochrona gatunkowa roślin? Czy tylko na tym, że nie można chronionych roślin niszczyć? Otóż okazuje się, że jest to dosyć szerokie pojęcie.

Przede wszystkim są to dziko występujące gatunki roślin, które podlegają ochronie całkowitej lub częściowej. Nie ma tutaj potrzeby wymieniania wszystkich roślin pod całkowitą ochroną, ale warto wspomnieć chociaż o tych, które w Przerwankach i okolicach można zobaczyć. Te z którymi ja miałam przyjemność się spotkać, to dwa gatunki widłaków: goździsty i jałowcowaty, grzybień biały, grążel żółty oraz porosty m.in. brodaczkowate. Skoro już o porostach, to warto wiedzieć, że są one bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany otaczającego środowiska, dlatego można je wykorzystywać jako wskaźnik informujący o zanieczyszczeniu atmosfery. Głównie porosty brodaczkowate są tym najczulszym wśród porostów wskaźnikiem. Ich obecność świadczy o powietrzu czystym lub ze znikomą zawartością zanieczyszczeń. I co ciekawsze, ja zaobserwowałam porosty brodaczkowate na drzewach wzdłuż asfaltowej drogi z Pozezdrza do Przerwanek, tam gdzie jednak jeżdżą samochody, natomiast w lesie nie udało mi się ich spotkać. Może Wam się uda je zaobserwować.

Aktem prawnym regulującym przepisy ochrony roślin jest Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin. W tym miejscu następują różne odnośniki, cyferki i daty, które pozwolę sobie pominąć i na potrzeby tego artykułu wymienię również tylko ważniejsze punkty.

W odniesieniu do dziko występujących roślin podlegających ochronie ścisłej (…) zabrania się:

a) umyślnego niszczenia, zrywania, ścinania w całości lub części oraz pozyskiwania i wyrywania z naturalnych stanowisk,

b) zbywania, nabywania, przenoszenia oraz wywożenia za granicę w całości lub części w stanie świeżym lub przetworzonym.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt a, nie dotyczą wykonywanych czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki człowieka, a szczególnie: rolnej, leśnej i rybackiej.

3. Dopuszczalne jest ścinanie kłosów zarodnikowych roślin widłakowatych.

Za podlegające ochronie częściowej uznaje się dziko występujące gatunki roślin leczniczych i przemysłowych m.in. grzyby. Tylko bez paniki! Pod ścisłą ochroną również znajduje się kilka gatunków grzybów m.in. wszystkie gatunki sromotnikowatych. Krótko mówiąc nie depczcie psiaków!

1. Pozyskiwanie roślin dziko występujących lub ich części objętych ochroną częściową może odbywać się tylko na obszarach i w ilościach uzgodnionych przez zainteresowane zbiorem podmioty gospodarcze z Ministrem Ochrony Środowiska.

2. Podmioty gospodarcze, które uzyskały zgodę na pozyskiwanie i obrót roślinami lub ich częściami, mogą dokonywać tych czynności wyłącznie przez osoby imiennie przez nie upoważnione.

Ograniczeń, o których mowa powyżej nie stosuje się do:

a) zbioru grzybów w celach konsumpcyjnych,

b) usuwania grzybów niszczących materiały, budynki lub uniemożliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki,

c) zwalczania grzybów zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka.

Przy zbiorze grzybów zabrania się rozgrzebywania ściółki leśnej.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia, cieszmy się, że mamy o czym śpiewać piosenki, param pam pam…

Świechu

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale PUBLICYSTYKA: