Przeciek już nie bezpłatny?

Grafika ze strony www.NBP.plStraszyłem tym juz od września 2003 i w końcu stało się. W związku z tym, że nie mamy już możliwości bezpłatnego drukowania Przecieku i za jego drukowanie od najbliższego numeru będziemy musieli płacić – ogłaszam wszem i wobec:


Otrzymanie drukowanej wersji Przecieku możliwe będzie po uprzednim zamówieniu go u swojego drużynowego, tudzież innego szefa jednostki, do której się należy.
W wyjątkowych przypadkach zamówienie może być skierowane bezpośrednio do redakcji.


Drużynowi przekazują Redakcji zapotrzebowanie z liczbą egzemplarzy na tydzień przed ukazaniem się numeru. Data ta jest jednocześnie datą zamknięcia numeru.
Materiały dostarczone po tej dacie ukażą się w następnym numerze.
W tym roku harcerskim kolejne numery ukażą się: 7 lutego, 7 marca, 11 kwietnia, 9 maja oraz 6 czerwca.


Nie będzie możliwości dodrukowania dodatkowych egzemplarzy w późniejszym terminie.


Od zasady płatnego dostępu do wersji drukowanych nie będzie wyjątków. Dotyczy to również członków redakcji oraz Autorów.


Przeciek odbierany w Hufcu przez Drużynowych kosztował będzie 3 PLN za numer.
Jest możliwość dostarczania pocztą do domu. W takim przypadku doliczymy koszt wysłania, który na dziś wynosi 1,8 PLN.

Cena, jaką zapłacicie za Przeciek pokrywa tylko w części koszt druku. Pozostała cześć pokrywa redakcja z budżetu, jaki przeznaczyła na funkcjonowanie HSI Komenda Hufca.


Redakcja