Przetarg na sprzęt harcerski

Koło Przyjaciół Drużyn Harcerskich „Szczęśliwa Trzynastka” i Zuchowych Wesołe Dreptusie

OGŁASZA PRZETARG

na bezpłatne przekazanie sprzętu obozowego, sportowego i turystycznego

dla drużyn harcerskich.Do przetargu mogą zgłaszać się drużyny lub szczepy, które spełniają następujące warunki:

1. Drużyna pracuje zgodnie z metodyką i tradycjami harcerskimi, w oparciu o zatwierdzony plan pracy, ma własne tradycje, obrzędy, jest umundurowana w 70%

2. Jest jednorodna pod względem płci tzn. jest to drużyna (drużyny w szczepie) harcerzy lub drużyna harcerek, działa zastęp zastępowych, kapituła (komisja) stopni i wybranych sprawności;

3. Przestrzegany jest system zastępowy, praca odbywa się w zastępach, które odbywają regularne zbiórki, mają swoje obrzędy, harcerze zdobywają sprawności i stopnie;

4. Na czele drużyny stoi pełnoletni instruktor (instruktorka) lub jeśli drużyna znajduje się w strukturach szczepu, drużynowym może być harcerz w stopniu ćwika (drużynowa w stopniu samarytanki) a opiekunem jest pełnoletni, doświadczony instruktor.

5. Członkowie drużyny płacą składki a drużyna dysponuje własnymi funduszami;

6. Drużyna ma własną harcówkę i magazyn (lub wspólnie z innymi drużynami w szczepie albo związku drużyn).

7. Drużyna nawiąże kontakt z byłymi harcerkami i harcerzami Szczęśliwej Trzynastki

Zgłoszenia do przetargu lub gotowość do podjęcia próby naprawczej zmierzającej do spełnienia warunków przetargu należy kierować byłego szczepowego Szczęśliwej Trzynastki hm Zbigniewa Bugaj HR oraz byłej drużynowej zuchów Wesołe Dreptusie hm Urszuli Bugaj

adres e-mail: zbulab@wa.onet.pl tel. 719-69-45 lub za pośrednictwem Komendy Hufca ZHP Otwock do dnia 31.12.2002 r.

Jeśli do 31.03.2003 r przetarg nie będzie rozstrzygnięty dla drużyn powiatu otwockiego, jego zasięg zostanie rozszerzony na inne regiony. Przynależność drużyny do organizacji harcerskiej lub skautowej nie odgrywa roli.