Sprawności poczt harcerskich – ciekawostki

Zbieranie znaczków to hobby, które może trwać nieraz całe życie. Znaczki są oknem na świat. Można z nich dowiedzieć się o historii własnego lub innych krajów, geografii, polityce i ekonomii, o sławnych ludziach i ich osiągnięciach, o sztuce i kulturze. Każdy znaczek opo-wiada jakąś historię. Po uważnym obejrzeniu znaczka można stwierdzić, w którym kraju zo-stał wydany i kiedy, jaką ma wartość, czy jest to znaczek zwykły czy okolicznościowy. Mówi się, że zbieracze to szczęśliwi ludzie, zbieracze znaczków szczęśliwi podwójnie.

Ciekawostki

1. Pierwszy znaczek pocztowy wydano w Londynie 6 maja 1840 r.

2. Pierwszy znaczek pocztowy w Polsce wydano 1 stycznia 1860 roku

3. Pierwsza regularna linia pocztowa z Krakowa do Wenecji powstała w 1558 r.

4. Pierwszą kartkę pocztową z nadrukiem poczty wydano w 1869 r. w monarchii austro-węgierskiej.

5. We Francji Ludwik XI ustanowił w 1477 r. Pocztę Królewską

6. Najstarszy znany list egipski wysłał ok. 2400 r. p.n.e. Faraon Pepi II.

7. Stacje pocztowe, najbardziej rozwinięty system pocztowy starożytnego świata, dały początek współczesnej nazwie poczty. Stacje, zwane po łacinie mansio posita – dosłownie: „stacja ustanowiona” – potem po prostu posita, następnie posta , i wreszcie nasze słowo poczta.

8. Publiczna służba pocztowa istnieje w każdym kraju. Różne są tylko systemy gromadzenia, przewożenia i dostarczania przesyłek. Służba pocztowa współzawodniczy obecnie z prywatnymi firmami kurierskimi oferującymi dodatkowe udogodnienia, takie jak specjalne zabezpieczenia czy błyskawiczne dostarczanie przesyłek.

Filatelistyka

Z działalnością poczty jest nierozerwalnie związana filatelistyka (czyli zamiłowanie do gromadzenia, przechowywania, rozumienia i systematyzowania walorów filatelistycznych). Filatelista więc to ten co zbiera znaczki pocztowe, koperty ze znaczkami i stemplami, zna się na tym. Zbieranie znaczków to hobby, które może trwać nieraz całe życie. Znaczki są oknem na świat. Można z nich dowiedzieć się o historii własnego lub innych krajów, geografii, polityce i ekonomii, o sławnych ludziach i ich osiągnięciach, o sztuce i kulturze. Każdy znaczek opowiada jakąś historię. Po uważnym obejrzeniu znaczka można stwierdzić, w którym kraju został wydany i kiedy, jaką ma wartość, czy jest to znaczek zwykły czy okolicznościowy. Mówi się, że zbieracze to szczęśliwi ludzie, zbieracze znaczków szczęśliwi podwójnie.

Warto więc przygotować na zbiórce własne wystawki, sporządzić plakat na temat własnych kolekcji, pochwalić się swoimi zbiorami. Kolekcje znaczków mogą być ułożone wg krajów, tematycznie (np. ptaki, piramidy, rowery, stroje, kwiaty, wulkany, aparaty fotograficzne, motyle, zwierzęta, metro, samochody, malarstwo polskie, zasłużeni Polacy, historyczne miasta polskie, żaglowce, itp.).

Znaczek może być naszym przewodnikiem po świecie. Podróż znaczka? Dlaczego nie! Mogłaby to być bardzo ciekawa zbiórka. Drużynowy może i powinien wzmagać zainteresowanie się harcerzy filatelistyką, pomagać im budować i rozwijać swe zbiory.

Kolekcjonerstwo bowiem stanowi świetną rozrywkę i dostarcza ogromnej przyjemności. Chęć dokonania jakiegoś odkrycia, znalezienia nie znanych dotąd nikomu okazów, poszukiwanie unikalnych egzemplarzy gromadzonych przedmiotów podsuwa nowe pomysły, daje wskazówki, dostarcza ciekawych wiadomości, ma ogromną wartość wychowawczą. A właśnie na tym w harcerstwie zależy nam najbardziej.

hm Urszula Bugaj

(naczelniczka PH 75 Otwock)